Dalheim, Erik (* 4.10.1940)

Ordfører 1976-1979, stortingsrepresentant (Ap) 1981-2001. Født i Drammen, s. av murmester Halvard D. Utd. dreier ved H. Th. Refsum mek. verksted (s.d.) 1956-1963, deretter reparatør ved Norsk Kabelfabrik A/S hvor han var klubbformann 1969-75. Medlem av Drammen bystyre (1972-83) og formannskap (1976-83). Leder av representantskapet for Glitrevannverket 1977-1983, leder av restaureringskomiteen for det gamle rådhus 1977-1983, leder av Buskerud Arbeiderparti 1988-1992, leder for Drammen Faglige Samorg 1980-1984, nestleder i styret for Sparebanken NOR fra 1996, foruten en lang rekke andre tillitsverv.

Tok som ordfører initiativet til istandsettelsen av det gamle rådhus. På Stortinget var han i mange år Ap-gruppens avgiftspolitiske talsmann. Han fremmet med stor dyktighet Drammens interesser ved siden av å være industriens talsmann. Etter at han sluttet på Stortinget har han vært selvstendig rådgiver med eget foretak.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet