Rolfsen, Ole Ambrosius (1826 – 1906)

Ordfører 1870-72, stortingsmann fra Drammen 1881 og 1884. Jurist, underrettssakfører i Drammen 1856, formannskapssekretær 1852-61, overrettssakfører 1865, byfogd 1880-84, sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum 1884-1903. Direktør og formann i Drammens Sparebanks direksjon 1867-73. Den 20. mai 1870 la han ned grunnstenen i alterfoten på Bragernes kirke etter at sogneprest Jørgen Moe hadde holdt tale. En av initiativtagerne til å få bygget Drammens Teater. Ridder av St. Olavs Orden 1895.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet