Elieson, John Collett Posthumus (1810–1876)

Ordfører 1852-53, 1855-56 og 1858-59, odelstingspresident. Prokurator i Drammen fra 1839 til han i 1859 ble sorenskriver i Toten. Stortingsrepr. fra Drammen fem ganger: 1845, 1848, 1854, 1857-58 og 1859-60, odelstingspresident 1857-60. Nær venn av Henrik Wergeland, hvis livssyn han delte. Tilhørte i Drammen den radikale opposisjon rundt Marcus Thrane og Sylvester Sivertson. Da Elieson i 1858 ble innstilt av regjeringen som ny amtmann i Buskerud, ble utnevnelsen stanset av Kronprinsregenten (den senere konge Carl XV), som ikke ville ha som amtmann en person som hadde drevet så mye opposisjon som Elieson. Hans eiendom ved Strømsø Torv ble i 1860 bebygget med den nye Drammen lærde- og realskole (Latinskolen, senere St. Hallvard skole).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet