Arup, Jens Lauritz (20.4.1793 – 9.4.1874)

Ordfører 1839-42, biskop, f. i Kristiansand, s. av klokker Torkild A. Kom til Drammen 1825 som res. kap. til Bragernes og Strømsø samt adjunkt ved Drammens lærde skole, sogneprest til Bragernes 1832-45, stiftsprost i Kristiania 1845, biskop i Kristiania fra 1846 til sin død. Som prest ble han rost av sine overordnede som fremhevet hans «lyse hode, edle hjerte og eksemplariske vandel». Introduserte Victor Hugo for et nordisk publikum ved å oversette den unge franske dikters store roman «Han d’Islande» til norsk (1831), skrev samme år en politisk brosjyre der han fremhevet frihandelsvennlige grunnsetninger. Tre ganger valgt til Stortinget i årene 1837 til 1845, de to siste ganger ble han formann i Kirkekomitéen. På Stortinget var han i 1842 en av hovedtalsmennene for opphevelse av Konventikkelplakaten og Grunnlovens forbud mot jøders adgang til Norge, og ble av Henrik Wergeland omtalt som en av de verdigste bispekandidater. Arbeidet for religionsfrihet og medvirket i 1845 til at dissenterloven ble vedtatt. Formann i Kirkekommisjonen av 1859, i en årrekke avholdsforeningens formann. I 1850-årene flere ganger medlem av Interimsregjeringen. I 1860 kronet han Carl XV til Norges konge i Nidarosdomen. Hans verdifulle boksamling ble av arvingene skjenket til Drammen kommune og senere innlemmet i Drammen Folkebiblioteks samlinger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet