Album, Andreas Garman (1793-1847)

Andreas Garman Album valgtes i 1837 til Drammens første ordfører. Foto: Drammen byleksikon, 2004.
Fotograf: ukjent

Drammens første ordfører 1837. Født i Aurdal i Valdres, kom i ung alder til Drammen hvor han slo seg opp som kjøpmann. Eligert mann fra 1833. Medstifter av Drammens Sparebank 1823, medlem av Trelasthandlerdireksjonen fra 1827 og medlem av Brokommisjonen 1835. Administrator i Norges Banks Drammens-avdeling 1838-40. Innblandet i Hettingsaken og dømt til bøtestraff. Gikk konkurs 1845/46. Albums prektige gård på østsiden av Bragernes Torv, som han kjøpte i 1822, ble i 1848 innkjøpt av kommunen og var fra 1857 frem til bybrannen i 1866 byens rådhus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet