Drammens Sparebank

Grunnlagt 25. mars 1823 etter initiativ av Niels Wulfsberg som en av Norges første sparebanker, med et oppr. grunnfond på 200 speciedaler. Innskuddsrenten var helt til 1857 4% mens utlånsrenten var 7%. Etter 1857 har forstanderskapet fastsatt renten etter Norges Banks diskonto. Arkivar Niels Wulfsberg var bankens første styreformann (1823-50), fulgt av megler Nils Roede (1850-53), skattefoged Jørstad (1853-54), kjøpmann Chr. Collett (1854-66), kjøpmann M. Nærup (1866-86), kjøpmann Søren G. Swensen (1886-92), sorenskriver Chr. Rolfsen (1892-1906) og disponent O. Grønneberg (1906-11). Bankens første administrerende direktør var M. Reiersen, som ble ansatt fra 1. januar 1911.

Sparebankens første banklokale var i byens gamle rådhus ved Bragernes Torv, fra 1840 i Capjons og Brydes gård på hjørnet av Øvre Storgate og Bragernes Torg, fra 1850 i Albumgården, fra 1856 i G. C. Pays gård på Strømsø Torv. I 1857 flyttet banken til sitt eget bankbygg på Bragernes Torg 11. Den første gård brant ned 1866, et nytt bankbygg på samme sted, tegnet av arkitekt Eckhoff, ble tatt i bruk i 1868, til en omkostning av ca. 10.000 speciedaler. Dette bygget ble revet i 1968. Samme år anskaffet banken sitt første EDB-anlegg. En ny bankbygning, «Sparebankhuset», ble tegnet av arkitektene Nilsen og Grenager, etter at arkitektene ikke hadde fått gehør for å restaurere det gamle bankbygget. Drammens Sparebank var byggherre, med Lier Sparebank som nær samarbeidspartner og NSB Reisebyrå som ren leietaker. Bygget ble innviet i august 1969. I løpet av høsten anskaffet banken bl.a. seddelautomater og et såkalt «on line-system» som betød at all kontering ble registrert automatisk på samme tidspunkt som penger ble satt inn eller tatt ut. Annet byggetrinn ble fullført 1977, hvorved banken fikk mer enn 5.000 kvm til rådighet.

Høsten 1958 åpnet banken egen filial i Vårveien 23 på Åssiden, som inkluderte nyskapningen «Barnas Bank». I 1978 gikk banken inn i Sparebanken Buskerud, som i 1990 fusjonerte med fire andre større sparebanker i Østlandsområdet til Sparebanken NOR. Denne ble igjen sammensluttet med Gjensidige til Sparebanken Gjensidige NOR, som den 19.1.2004 fusjonerte med Den Norske Bank til DnB NOR, fra november 2011 kalt for DnB, fortsatt pr. 2020 med filial på Bragernes Torg 11.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet