Hettingsaken

Ved kommisjonsdom av 28. juni 1828 ble krigskommissær og magasinforvalter Magnus Christian Hetting dømt etter mordbrannparagrafen til «at halshugges med øks, samt hodet og kroppen steiles», for å ha tent fyr på og brent ned Kornmagasinet på Strømsø natten til 9. april 1827 i et forsøk på å skjule manko i lagerbeholdningen, samt for svikaktig omgang med det ham betrodde magasinkorn og for å ha traktert vekteren med brennevin slik at han lå sanseløs og ute av stand til å varsle brannen. Ved høyesterettsdom av 16. januar 1833 ble H. frifunnet for brannstiftelsen og dømt til 6 års tukthus for svikaktig omgang med magasinkornet. Saken vakte stor oppmerksomhet i Drammen idet byens fremste kjøpmenn samtidig ble trukket for retten, tiltalt for å ha innlatt seg i handel med Hetting om magasinkorn. Mads Lauritz Madsen, Andreas Garman Album, Thomas Segelcke, Erik Børresen, Poul G. Bergh, Poul Halvor Poulsson og stadshauptmand Amund Chr. Grøner ble alle ilagt bøter og måtte betale erstatning. Hans Andreas Melhuus ble frifunnet. Saken fikk også store politiske konsekvenser ved at hverken de valgte stortingsrepresentanter Madsen og Børresen eller varamann Grøner kunne møte på det overordentlige storting i 1828.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet