Hansen, Hans (1844 – 1919)

Portrett av Hans Hansen, malt av Aasta Nørregaard. Bildet henger utenfor bystyresalen i Drammen rådhus. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Ordfører 1897-99, kjøpmann og stortingsmann, f. i Drammen, s. av kjøpmann Christian H. Kjøpmann i Drammen fra 1867, drev en omfattende kolonial- og vinforretning i Nedre Storgate. Overformynder 1894-97, stortingsmann fra Bragernes 1898-1918. På Stortinget gjorde han en stor innsats for handelspolitiske saker og var kjent som en dyktig debattant med anerkjent innsikt i økonomiske og handelspolitiske spørsmål. Formann i tilsynskommisjonen for Drammen-Randsfjordbanen, hvor han fikk gjennomført banens omlegging til bredt spor, og i representantskapet for Norges Bank og «Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn», styremedlem i Statens Reservefond. Hadde en vesentlig del av æren for at Gravfoss på Modum (s.d.) ble ervervet så raskt i 1898, slik at Drammen ble «elektrifisert». Tok i 1890-årene initiativ til å anlegge spaserveier i Hamborgstrømskogen og bekostet selv den vesentligste del av den populære spaservei. Kommandør av St. Olavs Orden 1912 «for statsborgerlig Fortjeneste», kommandør av den franske Æreslegionen. – Til minne om H. H. ble det reist en bautasten i Hamborgstrømskogen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet