Haflan, Einar (1926 – 1987)

Ordfører 1980-87, markedskonsulent. Medl. av Drammen bystyre (H, fra 1976) og formannskap (fra 1980). Formann i Buskerud interkommunale renovasjons- og gjenvinningsverk 1984-87, formann i restaureringskomitéen for det gamle rådhus og i jubileumskomitéen for byjubileet 1986. Haflan drev sitt eget markedsføringsbyrå og var en habil illustratør. Områdesjef for Heimevernet i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet