Haflan, Einar (1926 – 1987)

Ordfører 1980-87, markedskonsulent. Medl. av Drammen bystyre (H, fra 1976) og formannskap (fra 1980). Formann i Buskerud interkommunale renovasjons- og gjenvinningsverk 1984-87, formann i restaureringskomitéen for det gamle rådhus og i jubileumskomitéen for byjubileet 1986. Haflan drev sitt eget markedsføringsbyrå og var en habil illustratør. Områdesjef for Heimevernet i Drammen.

Cookies | Personvern

bn