Borch, Jacob Krog (1813-1886)

Ordfører 1856-58 og 1869-70, trelasthandler, rittmester og bankadministrator m.m., s. av kjøpmann Christopher B. Tok borgerskap som kjøpmann i Drammen 1840, drev deretter til 1853 kolonialforretningen «Børresboden» etter Erik Børresen. Anla Drammens første dampsag, høvleri og skipsbyggeri på Holmen, var medeier i Nøsted Væveri og Haugsund Kobberværk. Stortingsmann fra Drammen 1851-53, 1859, 1865 og 1877-79, stortingsvalgt bankadministrator til 1879. Kjøpte i 1852 sammen med flere andre forretningsmenn Holmen, ble senere eneeier. Bygget ut trelastbrukene på Holmen, anla ny industri og var en av pionerene i utbygging av tresliperiene i Drammensvassdraget. En av initiativtagerne til dannelsen av Drammen Arbeiderforening 1868. Skjenket en døpefont i marmor – utført av broren Christopher – til Bragernes nye kirke. Rittmester for Den kgl. ridende borgergarde ca. 1850 til ca. 1865. Etter bybrannen i 1866 bygget han sitt praktfulle privathus, Fjellheim gård, på høydene over Bragerøen, ifølge tradisjonen var det Bjørnstjerne Bjørnson som fikk ham til å la Victor Langlet, Stortingets, Drammens Teaters og Børsens arkitekt, tegne praktvillaen. Særlig kjent ble han for sin uttalelse til Alexander Graham Bell om telefonen i 1880: «Det er et meget morsomt leketøy, men noen praktisk betydning får det aldri!». Trakk seg i 1879 tilbake fra all virksomhet. Ridder av St. Olavs Orden 1873 «for almennyttig Virksomhed», ridder av den svenske Wasaordenen. «En i høi grad vindende og hjertevarm Personlighed, lige udmærket fra Karakterens som fra Hjertets Side. Hvor en hjælpende Haand tiltrængtes var Borch altid en af de Første, og utallige er de, der har nydt godt af hans Gavmildhed.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet