Schwartz, Johan Jørgen (1824–1898)

Schwartz´ byste der sen står utenfor Drammen stasjon

Ordfører 1862 og 1864-67, stadshauptmand, brukseier og lagtingspresident, f. i Drammen, s. av skipsreder Hans Jürgen S. Ved siden av Jacob Borch en av Drammens næringslivs mest betydelige menn på 1800-tallet. Etter handelsutdannelse i Drammen startet han i 1848 sin egen kjøpmannsforretning ved Rundtom, senere utvidet til å omfatte trelasthandel, sagbruksdrift og skipsrederi. S. var blant landets 10 største trelasteksportører, medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1848-79. Stortingsrepresentant fra Drammen 1857-64 og 1867-76, lagtingspresident 1874-76. På Stortinget medlem av Jurykomitéen 1859-60 og formann i Jernbanekomitéen av 1874. En av initiativtagerne til Randsfjordbanen, kjempet for jernbanen Drammen-Kristiania tross lokal motstand idet byens handelsstand mente at de med en jernbane til hovedstaden ville tape terreng. I 1860 ble han av Kongen utnevnt til stadshauptmand. Hadde en usedvanlig arbeidskraft, var i 1860-årene samtidig ordfører og stortingsmann mens han styrte sine store, private forretninger og avså dertil en måned i året til å eksersere borgerne i borgerkorpset ved De Midelfartske Løkker ved Strømsø kirke. Medeier av Eidsfos Værk med Kongsberg Jernverk. Etter nedgangsperioden 1877-78 gikk hans firma konkurs, noe som kom som et sjokk på byen, hans bo var dengang et av de største i landet. Deretter ble S. administrator ved Norges Banks avdeling i Drammen (1878-84) og fra 1881 sekretær i Drammen Trelasthandlerdirekjson. Formann i Drammen konservative arbeiderforening, medstifter og første formann (1888-97) i Drammen og Oplands Turistforening. Drammen Handelsstands første æresmedlem 1887. Kommandør av St. Olavs Orden 1873 «for statsborgerlig Fortjeneste», ridder av Dannebrogsordenen og den svenske Nordstjerneorden. – Hans byste utført av Gustav Vigeland, ble i 1900 avduket på Strømsø Torv ved Drammen Jernbanestasjon. Til avdukingen hadde dikteren Olaf Bull skrevet et dikt, hvorav et vers lyder: «Du hvis træk vi nu fornemmer tag din Plads imellem dem over alt, hvad Lykke gjemmer, drev du Fremtidstoget frem, saa din Stad som Drøm om Vaaren fri paa Tidens Vinger baaren der for vi dig aldrig glemmer».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet