Lund, Carl Otto (15.11.1863 – 15.12.1936)

Ordfører 1908-14, jurist og politiker, f. i Larvik, s. av overrettssakfører C. O. Lund. Byfogdfullmektig i Drammen 1887-91, egen sakførerforretning 1891, sakfører for Drammen kommune og off. aktor i straffesaker, formannskapssekretær 1891-1900. Anmodet som ordfører Tord Pedersen om å utarbeide boken «Drammen 1811-1911» tilbyens 100.års jubileum. Stortingsrepresentant 1915-21, bosatt i Tollbodgaten 97. Sterkt engasjert i byens handels- og industribedrifter. Direktør i Forsikringsselskapet Norge, Drammen og Oplands Privatbank, Drammens Telefonselskap og Mjøndalens Cellulosefabrik m.m., var en av dem som sterkest ivret for å kjøpe Labro kraftverk for å øke Drammens kraftforsyning. Formann i styret for Drammens folkebibliotek, viseformann i Den norske Advokat- og Sakførerforening 1920-28. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern

bn