Pedersen, Tord (1857-1926)

Byhistoriker, skolemann og grunnlegger av Drammens Museum. Vokste opp i Drammen hvor han fra 1884 var lærer, senere overlærer ved Drammen Latinskole. I 1908 var han foregangsmannen ved grunnleggelsen av Drammens Museum hvor han var medstifter av og formann i styret. Pedersen hadde også æren for at Drammen feiret sitt 100-års jubileum i 1911 og var i den anledning redaktør for en imponerende jubileumsbok, «Drammen 1811-1911». I 19I2 kom første bind av hans banebrytende verk «Drammen – en norsk østlandsbys historie», Annet bind – som gikk frem til 1720 – fulgte i 1921. Arbeidet med å fullføre verket ble etter Pedersens død tatt opp av kommunen som nedsatte en bokkomité, og fra 1962 til 1996 utkom ytterligere fire bind ført i pennen av Odd W. Thorson og Berit Nøkleby. Vesentlig på grunnlag av verket om Drammens historie ble Pedersen i 1922 innvalgt som medlem av Videnskabsselskapet i Kristiania. Han skrev også skolebøker (historie). Gift med Thrine Bruun, en etterkommer av Niels Omsted og Poul Søfrensen på Berskaug. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Tord Pedersens gravsted på Bragernes kirkegård.
Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet