Pedersen, Tord (1857 – 1926)

Byhistoriker og grunnlegger av Drammens Museum. Vokste opp i Drammen hvor han fra 1884 var lærer, senere overlærer ved Drammen Latinskole. I 1908 var han foregangsmannen ved grunnleggelsen av Drammens Museum hvor han var medstifter av og formann i styret. Pedersen hadde også æren for at Drammen feiret sitt 100-års jubileum i 1911 og var i den anledning redaktør for en imponerende jubileumsbok, «Drammen 1811-1911». I 19I2 kom første bind av hans banebrytende verk «Drammen – en norsk østlandsbys historie», Annet bind – som gikk frem til 1720 – fulgte i 1921. Arbeidet med å fullføre verket ble etter Pedersens død tatt opp av kommunen som nedsatte en bokkomité, og fra 1962 til 1996 utkom ytterligere fire bind ført i pennen av Odd W. Thorson og Berit Nøkleby. Vesentlig på grunnlag av verket om Drammens historie ble Pedersen i 1922 innvalgt som medlem av Videnskabsselskapet i Kristiania. Han skrev også skolebøker (historie). Gift med Thrine Bruun, en etterkommer av Niels Omsted og Poul Søfrensen på Berskaug. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern

bn