Iversen, Turid Wickstrand (* 29.12.1934)

Ordfører 1987-95, f. i Kirkenes, fra 1952 bosatt i Drammen hvor hun gjennomførte sin sykepleierutdannelse. Tok avskjed som sykepleier i 1957 for å bli husmor på heltid (4 barn). Varamann til bystyret (H) 1976-79, medlem 1980-99, medlem av formannskapet og varaordfører fra 1984, tiltrådte ved ordfører Einar Haflans bortgang 23. mars 1987 som Drammens første kvinnelige ordfører. Drammen Høyres første kvinnelige leder. Første kvinnelige formann i skolestyret 1984, nestleder i Kommunenes Sentralforbund 1989. Utviste et stort sosialt engasjement som medlem av styret for Soltun daghjem for psykisk utviklingshemmede og i styret for Eikholt senter for døvblinde på Konnerud. Var aktiv innen arbeidet for narkomane og deltok bl.a. i opprettelsen av Krisesenteret i Drammen. 1. nestleder, og fra 2011, leder i Senior Høyres Landsforbund.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet