Berger, Olaf (15.9.1871 – 30.6.1958)

Ordfører Olaf Berger skaffet Thorleif Haugfast jobb i kommunen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Ordfører 1926-29, overrettssaksfører, f. i Drammen, s. av skipsfører Bernt B. Sakfører i Drammen fra 1899, formannskapssekretær 1901-19, deretter medlem av formannskapet og viseordfører. Kjent som en skarp og dyktig offentlig forsvarer. Som formann i Idrettskomitéen gjorde han et grunnleggende arbeide da idrettsplassen på Marienlyst skulle opparbeides. I 1924 sørget han for at Thorleif Haug fikk fast arbeide som rørlegger i Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet