Thilesen, Georg August (20.12.1837 – 1918)

Ordfører 1883-85. Statsråd, jurist og næringsdrivende, s. av tollbetjent og lærer i Drammen Thile T. Overrettssakfører i Drammen fra 1865, ble ansett for å være en av landets betydeligste fagmenn på treforedlingens område. Medgrunnlegger av et av landets første tresliperier, Hofsfoss ved Hønefoss, og av Hofs Træsliberi, Skiens Cellulosefabrik og Numedals Skogaktieselskab, Ørje Bruk, Meråker Bruk m.fl., medeier i den nest eldste cellulosefabrikk, Skotselv Cellulosefabrik (grunnlagt 1888). I 1874 tok han initiativet til opprettelsen av Drammens og Oplands Privatbank, hvis direksjonsformann han var til 1898. Drammen kommunes juridiske konsulent og sakfører 1890-98, skattekommissær 1892-94. Formann i Den norske Tremasseforenings norske avd., medlem av Straffelovkommisjonen. Statsråd og sjef for Indredepartementet 1888-89 og 1898-1899, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 1899-1900, finansminister 1900. Særlig kjent for sitt arbeide med å få igangsatt en dampskipsrute til England. Flyttet i 1900 til Kristiania. Kommandør av St. Olavs Orden 1895, æresmedlem i Norges Tremasseforening 1907. – Thilesens hus i Kirkegaten 7 var oppr. blitt oppført på Strømsø Torv i 1840, men ble flyttet over elven da Randsfjordbanen ble bygget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet