Hansen, Tore Opdal (* 4.8.1956)

Tore Opdal Hansen (H) var ordfører i Drammen 2003-2019.

Ordfører (H) i Drammen 2003-2019. Født i Lier, bosatt på Konnerud. Politiker for Høyre. Medlem av Drammen bystyre 1980-2019, formannskapet 1984-2019. Gruppeleder i bystyret (H) 1988-2003. Fylkestingsrepresentant (H) 2003-2007. Nestgruppeleder for Høyre i Viken fylkesting (fra 2020), leder av komiteen for utdanning i Viken fylke (fra 2020).

Leder av Drammen Høyre, leder av Høyres kommunalutvalg, leder av Buskerudbyen, leder av D5 Drammensregionen, leder av Havnerådet i Drammen, nestleder av Osloregionen, leder av Osloregionens interessepolitiske utvalg etc.

Bakgrunn og yrkeserfaring: Fagkurs i markedsføring, bilselger, trailersjåfør, hovedtillitsvalgt for alle soldater i førstegangstjeneste (1978), ungdomssekretær i Buskerud Høyre 1980-1985, informasjonssekretær i Høyres Hovedorganisasjon 1985-1993, informasjonssjef i Oslo Høyre 1993-2003. Etablerte i januar 2020 selskapet Kanblibra AS.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet