Kjøsterud, Abraham Simers (1828 – 1903)

Ordfører 1.-6. januar 1872 (trakk seg p.g.a. sykdom) og 1873-74, trelasthandler og skipsreder, f. i Drammen, s.av skipsreder Hans H. K. av Eiker-familien som kom til Drammen år 1800. Skrev sitt navn med «j», mens senere generasjoner skrev med «i». Medinnehaver i farens firma «H. Kjøsterud & Sønner» (trelasthandel, skipsrederi og industriell virksomhet) 1854, eneinnehaver 1874 (firmaet opphørte 1917). Eide og drev papirmølle i Eiker, høvleri i Kristiania samt Drammenselvens Papirfabrikker i Geithus. Firmaet var også byens største rederi med 5 seilskuter. Sto i spissen for opprettelsen av mange store industrielle aksjeselskaper og private institusjoner: Destillasjonsfirmaet Simers & Co. (sist i 1850-årene), H. Ellefsens Hvalfangstselskap i Nord-Norge (1881), Bruusgaard Kiøsterud & Co. (1888), Krogstad Cellulosefabrik (1894), Moss Preserving. Ytet finansiell støtte til Nansens «Fram»-ekspedisjon 1891. Medlem av bystyret fra 1865, stortingssuppleant 1871-73, overformynder, direktør i Drammens Privatbank og Drammens gjensidige assuranseselskap, ordfører i Drammens Sparebanks forstanderskap og forsikringsselskapet Norges representantskap m.m. Legatstifter. Ridder av St. Olavs Orden 1901. «Han var en mere end almindelig innsiktsfull og dristig handelsmann med et skarpt blikk for tidens krav og med en sjelden evne til å finne den rette mann som leder for ethvert av de mange foretagender han var med på. Kjøsterud var personlig en meget elskverdig mann, avholdt av alle for sin humanit et og sitt rettsinn.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet