Falsen, John Collett (1817-1879)

Ordfører 1853-55 og 1861-62, statsråd og stortingsmann. Brorsønn av «Grunnlovens far» Chr. M. Falsen, slo seg i 1849 ned som sakfører i Drammen hvorfra han var stortingsmann 1859-60. I 1861 ble F. amtmann i Nordre Bergenhus og representerte dette amt på Stortinget 1865-66 og 1868-69, deretter justisminister til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet