Fürst, Hans Severin (1858 – 1925)

Ordfører 1902-08, statsadvokat og byfogd. Statsadvokat i Buskerud 1898-1908, byfogd i Drammen 1908-19. Stortingsmann fra Strømsø krets 1909-12. Ekstraord. høyesterettsdommer 1912, statssekretær 1920. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet