Lied, Ole Ulfert Brunbas (1865 – 1931)

Ordfører 1919-26 og 1929-30. Lege, kom i 1892 til Drammen sykehus, som på den tid hadde 30 senger. Fra 1910 til sin død var han sykehusets overlege og fikk det utbygd til 115 senger. Sammen med dr. Wildhagen innførte han de kirurgiske behandlingsmetoder ved sykehuset. Særlig kjent for sine strumaoperasjoner. Hans oppfatning var at et sykehus skulle være elastisk, og han var svært avholdt. Forfatter av kirurgiske fagartikler, stortingsmann 1919-21. Formann i administrasjonsstyret, senere likvidasjonsstyret for Drammens Privatbank, fra 1929 formann i representantskapet for Drammen og Oplands nye Privatbank. Formann i Buskerud Lægeforening, styremedlem i Norsk og skandinavisk kirurgisk forening. For sin fortjeneste som overlege ved Drammen sykehus ble han i 1925 ridder av St. Olavs Orden. Takket være Lieds administrative evner og økonomiske forutseenhet hadde han som ordfører stor andel i at Drammens økonomi var i en så god forfatning. Ble ved sin død betegnet som «Drammens Grand Old Man». Opprettet et legat på kr. 100.000 til fordel for unge kirurger. – En byste av overlege Lied, utført av Wilhelm Rasmussen, ble i 1940 avduket på Drammen sykehus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet