Ordførere i Skoger og Strømsgodset.

Formannskapslovene av 14. januar 1837 bestemte at det i hver kommune skulle være et formannskap og et kommunestyre under ledelse av en ordfører. Da lovene trådte i kraft, den 1. januar 1838 utgjorde Skoger og Jarlsbergverket ett herred, mens Strømsgodset var et eget formannskapsdistrikt med egen ordfører. De tre sogn utgjorde et tinglag og de to kommunestyrene holdt møter sammen når det gjaldt saker av felles interesse, som for eksempel vegvesen. Den 24.11.1838 trådte formannskapet, bestående av 3 medlemmer, sammen på Hammersborg for å velge ordfører og viseordfører. Til Skogers første ordfører valgtes Rasmus Christensen med 2 av 3 stemmer. I alt hadde Skoger 18 ordførere frem til kommunesammenslutningen 1.1.1964.

1838-41 Gårdbruker Rasmus Christensen
1842-43 Nils Nilsen
1844-53 Gårdbruker Gabriel Smith
1854-61 Lærer og kirkesanger Knut Schartum
1862-65 Gårdbruker Jacob Gulliksen Styrmoe
1866-69 Gårdbruker Augustinus Olsen Kopperud
1870-73 Gårdbruker Jacob Gulliksen Styrmoe
1874-75 Brukseier Nils Peter Wølner Hansen
1876-04 Gårdbruker Lauritz Christiansen Hervig
1905-10 Gårdbruker Fredrik Frodesen Sand
1911-13 Bestyrer Gustav M. Olsen
1914-16 Gårdbruker Fredrik Frodesen Sand
1917-19 Gårdbruker Jørgen Andvik
1920-25 Disponent Arne Nicolai Anchersen
1926-28 Skolesjef Borgar Steinset
1929-31 Disponent Arne Nicolai Anchersen
1932-40 Skolesjef Borgar Steinset
1941-42 Einar Hjelmsø
1943-45 Hugo Malmkvist
1946-57 Einar Aass
1958-61 Finn Grønland
1962-63 Einar Mortensen

Strømsgodset hadde én ordfører:

1838-43 Gårdbruker Gabriel Smith

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet