Berg, Hans (11.06.1925 – 25.06.1990)

! ARTIKKEL UNDER ARBEID!

Kjøpmann og legatstifter. Jobbet under krigen på hovedpostkontoret. Drev fra 1953 til 1983 kolonialforretning på Høytorget, i Rådhusgaten 28. Forretningen ble etablert i 1911 av hans mor, Sigrid Berg og overtatt 1948 av Ingrid Borge som drev frem til B. overtok. Omtalt som en snill og rettskaffen mann som i stillhet hjalp trengende med både mat og penger.

I sitt testamente opprettet han en stiftelse med mål om å dele ut en bragdpris til norske idrettsutøvere i verdensklasse. Bragdprisen er delt ut to ganger tidligere. Den første ble delt ut til skiløperen Ole Einar Bjørndalen i 2016.

Satte av penger til en stiftelse som forvaltet et fond til allmennyttig utvikling og et fond til yngre mennesker i utvikling – Hans Berg Bragdpris og Æresmedalje

Gravlagt på Bragernes kirkegård

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet