Borge, Ingrid Johanne (9.2.1928-21.08.2010)

Kjøpmann, f. i Hokksund, overtok Sigrid Bergs kolonialforretning på Høytorget (Rådhusgt. 28) 1948, etablerte i 1953 kolonial- og kjøttforretning i Hofgaards gt. 15 på Brakerøya, etablerte i 1968 Ingrid Borges Matsenter, en selvbetjeningsbutikk, i Bragerhagen 35. En av initiativtagerne til Nærkjøpkjeden 1972. Medlem av Drammen bystyre (H). Solgte i 1982 butikken på Brakerøya og etablerte ny forretning på Bragernes Torg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet