Lorentzengården

Adresse Grev Wedels plass 2. Oppført 1875 for skipsreder og kjøpmann Thomas Lorentzen etter tegninger av arkitekt Paul  Due. Thomas Lorentzen var far til Christian Blom Lorentzen.

Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern

bn