Lorentzengården

Adresse Grev Wedels plass 2. Oppført 1875 for skipsreder og kjøpmann Thomas Lorentzen etter tegninger av arkitekt Paul  Due. Thomas Lorentzen var far til Christian Blom Lorentzen.

Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet