Collettgården

Oppført 1869 for kjøpmann trelasthandler og skipsreder Herman Christian Collett, morfar til skuespiller Hauk Aabel, og oldefar til Per Aabel. Fra 1900 til 1947 var huset kontorer for  Johansen & Egelien A/S. Firmaet hadde en omfattende virksomhet som skipsrederi, dampskipsekspedisjon, transport og spedisjonsforretning og en fast båtforbindelse med gods mellom Drammen og Kristiania. Siden mars 1990 har det vært hotelldrift i bygningen og eiendommen forøvrig er vesentlig utbygget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet