Johansen & Egelien A/S

Skipsrederi, dampskipsekspedisjon, transport og spedisjonsforretning samt sjøassuranseselskap og stevedorforretning på Gyldenløves Plass (Tollbugata 43), grunnlagt 1900 av Joseph Johansen. I 1909 ble Chr. Lehland-Egelien opptatt som kompanjong og eneinnehaver i 1916 da Johansen trådte ut av firmaet. I 1933 ble firmaet aksjeselskap med kontorsjef H. Sørensen (uttrådte 1938) og fraktsjef Gunnar Simensen som aksjonærer. Firmaet var ekspeditører for en rekke større dampskipselskaper, disponenter for D/S A/S Gyldenløve og reder for M/S Kitty. I 1945 døde Lehland-Egelien og ble etterfulgt som disponent av Gunnar Simensen. I 1947 flyttet firmaet inn i nye kontorlokaler. Rundt 1950 beskjeftiget firmaet 50 ansatte. Solveig Lenæs overtok som disponent på 1950-tallet.

1.1. 1969 ble Johansen & Egelien overtatt av Seeberg & Nielsen A/S Ltd i Arbos gate 6. Solveig Lenæs etablerte kystagentselskapet Drammen Skipsekspedisjon og flyttet inn i lokaler i Tollbugata 97. De ansatte i Johansen & Egelien fulgte med videre til Drammen Skipsekspedisjon, som videreførte Johansen & Egeliens ekspedisjon av kysttrafikk etc. Johansen & Egelien ble drevet videre som eget selskap i regi av Seeberg & Nielsen A/S Ltd, i første omgang i Tollbugata 43, deretter flyttet selskapet til Seeberg & Nielsens lokaler, inntil det ble oppløst i 1994.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet