Sjøboden fra Rundtom

Sjøbod opprinnelig oppført på brukseier Schwartz’ eiendom i Havnegaten 3. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Opprinnelig oppført 1850 i Havnegata 3 på Rundtom for brukseier og skipsreder Johan J. Schwartz og knyttet til hans store handelshus der. Schwartz’ eiendom ble innløst da jernbanen kom og husene ble revet, men sjøboden gikk klar av utbyggingen og ble stående frem til 1960 da området skulle bygges ut ytterligere. Overdratt til Drammen museum som flyttet den til sin nåværende plass nedenfor Gulskogen gård. Brukes i dag (2022) til utstillinger og formidling i regi av Drammen museum.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet