Skolehuset i Gropa

Tidligere fattigskole. Huset oppført 1841 for Bragernes allmueskoledistrikt. Nedlagt 1860.

Cookies | Personvern

bn