Strømsø prestegård

Strømsø prestegård. Foto: Ole G. Bråten/Drammen Historielag.

Tollbugata 60. Oppført etter bybrann 1695 og modernisert med ny fasade i 1760-årene som fortsatt er bevart. Marthe Cathrine Møller eide gården på slutten av 1700-tallet. Leiegård for kjøpmann Hans Bang i nabogården Tollbugata 62 tidlig på 1800-tallet. Kjøpt av Drammen kommune i 1827 og innredet til prestegård for presten til Strømsø kirke. Etter over 50 år i kommunal eie overtok kemner Peter Fredrik Larsen. Eiere på 1900-tallet var Otto Bastiansen, Hjalmar Jensen, Erling Strand Jansen og Sigrid Pedersen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet