Drammens kvindelige tjenerhjem

Tidl. Hjem for gamle veltjente tjenestepiger i Drammen. Stiftet 1897 ved at 15 damer og 9 herrer kom sammen etter initiativ fra fruene Louise Børresen f. Bache, Henriette Moltke-Hansen f. Juel og Tina Rolfsen, f. Steenstrup. Ved innsamling av midler fikk foreningen samlet nok penger til å oppføre en villa med 8 små leiligheter i Dronninggaten 18. Huset ble tegnet av arkitekt Bjarne Thinn-Syvertsen og oppført 1932. Der kunne eldre, fortjente tjenestepiker  holde en rimelig leilighet. Den lave husleien gjorde at foreningen hadde beskjedne inntekter og leieboernes situasjon gjorde at det ikke var mulig å øke husleien nevneverdig. Foreningen søkte og fikk bidrag til drift fra diverse lokale bidragsytere, men måtte til slutt gi opp driften. Eiendommen ble overdratt til Sykehuset Buskerud HF i 2002, som i 2009 ble en del av Vestre Viken helseforetak.

Initiativtakerne til foreningens stiftelse i 1897. Foto: Drammen byarkiv, 2022.

Huset i Dronninggaten 18 er tegnet av Bjarne Thinn-Syvertsen og oppført 1932. Eies i dag av Vestre Viken HF. Foto: Torjus Moland/Drammen byarkiv, 2022.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet