Drammen

Drammen i 1840.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Drammen med den gamle bybro i 1936.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammen (Drofn, Drafn, Dramn) var oppr. navn på det vassdrag som løper fra Vikersund til Svelviksund (i dag Drammenselven og Drammensfjorden). Rundt 1600 fikk elven andre navn (Eikerelven, Storelven) og navnet D. ble deretter benyttet om det vi i dag kaller Drammensfjorden. På slutten av 1500-tallet fikk tollboden som ble anlagt navnet Drammen Tollbod, dvs. tollboden ved fjorden Drammen. Fra det 17. århundre ble navnet D. også benyttet – særlig av utlendinger – som felles betegnelse på de to ladesteder Bragernæs, Strømsøe/Tangen, og da disse den 19. juni 1811 ble forenet til én kjøpstad, ble Drammen satt som navn på den nye by, mens elven og fjorden fikk navnene Drammenselven og Drammensfjorden. Gjennom senere sammenføyninger av omkringliggende områder er Drammen i dag også navn på den kommunen der Drammen by ligger. Pr. 2022 har Drammen kommune 102 714 innbyggere og dekker et areal på drøyt 317 km².

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet