Bethesda

Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Sosial stiftelse for gamle og syke menn og kvinner. Etablert 1884 av Laura Müller. Donasjon fra fra Thea Haug. Overtatt av Drammen kommune i 1937.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet