Bethesda

Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Sosial stiftelse for gamle og syke menn og kvinner. Etablert 1884 av Laura Müller. Donasjon fra fra Thea Haug. Overtatt av Drammen kommune i 1937.

Cookies | Personvern

bn