Wesman Brand, Oluf (1912-1994)

Industrileder og gårdbruker i Skoger. F. i Oslo. Handelsutdannet i Norge og universitetsutdannet i Sveits og Spania, cand. oecon. Praksis i bank, shipping og agentur, vesentlig i England. Praksis fra norske treforedlingsbedrifter. Overtok i 1947 Nordre Imjelt gård i Skoger etter sin far Gunnar Brand, oppr. fra Eggedal.

Kontorsjef i Norsk Avispapir Kompani 1936-1939, avdelingssjef og senere adm. direktør i Norsk Trefordlingsråd 1939-1946, disponent Treschow Fritzøe A/S (Fritzøe Møller) 1946-1951, disponent Viul Tresliperi A/S 1951-1960, direktør Stavanger Electro-Staalverk 1960-1961, adm. direktør Union (Union Co) A/S 1961-1965. Senere daglig leder i Fondet for nye industrielle tiltak. Brand hadde en lang rekke fremtredende tillitsverv i industriens organisasjoner og styreverv i norske industriselskaper. Styreleder i M. Peterson & Søn A/S, Hunsfos Fabrikker A/S, A/S Freia, A/S Bjølvefossen, A/S Keyes Norway og A/S Viul Tresliperi, styremedlem i International Business Machines A/S. Medlem av hovedstyret og arbeidsutvalget i Norges Industriforbund, formann i Norges Treforedlingsråd, formann i Den Norske Tremasseforening,

Da han ble pensjonist bosatte han seg som gårdbruker på Nordre Imjelt i Skoger og drev melkeproduksjon, hesteoppdrett og skogbruk.  En stor og nyoppført portalkran for tømmer ved Unions fabrikk på Geithus fikk i 1960-årene det populære tilnavnet «Brandenburger tor» etter at Brand gikk sterkt inn for oppføring av en ny avispapirfabrikk på Modum. Som toppsjef i Union ble han overkjørt på denne saken, som ble avgjørende for at han forlot konsernet. Nordre Imjelt ble overtatt og drevet videre av sønnen Jo Brand, som rundt årtusenskiftet realiserte planen om å anlegge golfbane på gården.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet