Nedberg, Sverre (24.4.1886-1.3.1957)

Industrileder og forretningsmann, f. i Øvre Eiker, bosatt i Drammen 1909-1914 og fra 1926. Utd. Oslo Handelsgymnas, eksamen fra Friedrichs Polytechnikum i Cöthen, deretter et par års opphold i England. Funksjonær hos Svend Haug A/S i Drammen 1909-1914, kontorsjef Vestfos Cellulosefabrik A/S 1914-1916, kontorsjef Hamang Papirfabrik A/S 1916-1918, avdelingssjef i agenturfirmaet Niels Juul & Co i Oslo 1918-1920. Overtok driften i sistnevnte gjennom det nyetablerte firma S. & B. Nedberg, som ble opprettet sammen med broren Bjarne Nedberg.

Initiativtaker til etableringen av A/S Star Paper Mill, som våren 1926 kjøpte fabrikkanlegg og eiendom av Fellesbanken etter falitterklærte A/S Oversea Paper Mill på Rundtom i Drammen. Disponent og styreformann i A/S Star Paper Mill 1926-1957. Sistnevnte ble hans livsverk.

Var i 1928 initiativtaker til opprettelsen av aksjeselskapet som overtok Norwegian Paper Mill på Grønland i Drammen og var styrets nestformann og selskapets disponent i den første tiden etter overtakelsen. Var videre initiativtaker til Drammens Betong A/S på Strømsø (s.d.) der han var disponent i etableringsfasen. Styreformann i De Norske Papirfabrikanters Forening, Eker Cementvarefabrik A/S, Celluloseforedling A/S. Medeier og styremedlem i S. & B. Nedberg A/S, Eker Dampsag & Høvleri A/S, Tele Silkeveveri A/S, Biografen A/S, Gulskogen Tømmerkompani A/S. Medlem av rep.skapet i Norges Hypotekforening for Næringslivet. Se også sønnen Sverre Kjell Nedberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet