Åspaviljongen

Åspaviljongen, foto fra ca 1915.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Leif O. Larsen, Åspaviljongens populære vert gjennom et kvart århundre.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Restaurant i Bragernesåsen, tatt i bruk første gang 17. mai 1898, offisielt åpnet 16. oktober samme år. Bygget av Åskomitéen med midler innsamlet fra byens befolkning. Tegnet av Erik Thurmann og har senere vært ombygget flere ganger. Den opprinnelige paviljong, kalt St. Gothards paviljong, ble senere benyttet som uthus. Paviljongen eies av Drammen kommune. Restauratør var konditor Carl August Ekstrøm, som fra 1891 hadde leiet snekker Ruuds paviljong av Åskomiteen. Ekstrøm, og senere hans hustru, var vertskap til 1935.

En ombygging og moderat rehabilitering sto ferdig til 17. mai 1935. Stina Bøe og Ebba Eriksen overtok som restauratører fra 1.1.1935 til 1.1.1961. Ingeborg Olsen var leietaker i perioden 1962 til 1980. I 1974 ble paviljongens eier, Åskomiteen, formelt nedlagt, og paviljongen ble vederlagsfritt overdratt til Drammen kommune. I 1980 ble Ingeborg Olsen avløst av tidligere hovmester ved Park Hotel, Leif O. Larsen (1936-2019), som hadde stor tro på Åspaviljongen. Han overtok driften sammen med sin daværende ektefelle Sidsel Stang Larsen. Leif O. Larsen ble etter hvert kalt for «Larsen i Åsen» og hans driftsperiode ble på mange måter legendarisk. I romjulen 2009 ble driftsselskapet A/S Åspaviljongen slått konkurs og duoen Leif O. og Sidsel S. Larsens driftsperiode tok slutt.

Paviljongen ble stående tom. Drammen kommune inngikk i 2011 driftsavtale med Bård Gulbrandsen og Torgeir Hestnes, som gjenåpnet Åspaviljongen i sin fordums prakt den 14. april 2011.

Cookies | Personvern

bn