Bakkeveien (Bakkestien)

ble i 1926 satt som navn på den østre av de to grener av Gjetergaten der denne deler seg ovenfor Byfogd Lyches gate. De to grener hadde tidligere Gjetergaten som felles navn. Navnet ble endret til Bakkestien fra 1.1.2020, med begrunnelse at Bakkeveien er en kort blindvei som i all hovedsak brukes av fotgjengere og syklister.

Cookies | Personvern

bn