Bragernes kirke

Bragernes nye kirke ble innviet 12. juli 1871.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

  1. Den første kirke på Bragernes, en beskjeden trekirke, ble vedtatt bygget i 1621 og sto i 1628 ferdig oppført på nåværende Gamle Kirkeplass under navnet Hellig Trefoldighetskirken. I 1696 ble tårnet erstattet av et solid gråstenstårn. Kirken ble revet i 1708.
  2. På tomten etter den gamle kirken ble det bygget en større korskirke i tre. Denne gikk tapt under bybrannen 12. juli 1866, men endel av inventaret, herunder altersølvet, ble reddet. Prekestol og døpefont er i Drammens Museum, altertavlen i Frogner kirke i Lier, en messinglysekrone i Tangen kirke, en annen i Drammens Museum, mens kirkeskipet henger i den nye Bragernes kirke som eneste synbare minne om den gamle.
  3. Etter kirkebrannen i 1866 ble en nygotisk langkirke i teglsten oppført, tegnet av den svenske arkitekt Ernst R. D. Norgrenn. Kirken ble bygget under Bergstien bak tårnbygningene og innviet 12. juli 1871. Den har 1150 sitteplasser. Kirken er særlig kjent for sin altertavle, malt i 1871 av A. Tidemand og kopiert i ca. 70 andre norske kirker. Orgelet, bygget av C. Jensen i Trondhjem, sto ferdig i januar 1872, mens klokkene ble støpt i Bochum i Tyskland. Klokkespillet ble gitt som gave av utflyttede drammensere til byens 150-års jubileum i 1961, med Knut Tvedt som initiativtager. Klokkespillet ble utført av Bergholtz Klockgjuteri i Sigtuna og består av 35 klokker fra g1 til g4 med vekt fra 14 til 700 kg. Spillet har automatisk båndspillapparat og klaviatur for manuelt mekanisk spill.

Cookies | Personvern

bn