Bragernes kirke

Bragernes kirke på Albumløkken, ble innviet 12. juli 1871. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

Den første kirke på Bragernes, en beskjeden trekirke, ble vedtatt bygget i 1621 og sto i 1628 ferdig oppført på nåværende Gamle Kirkeplass under navnet Hellig Trefoldighetskirken. I 1696 ble tårnet erstattet av et solid gråstenstårn. Kirken ble revet i 1708. På tomten etter den gamle kirken ble det bygget en større korskirke i tre. Denne gikk tapt under bybrannen 12. juli 1866, men en del av inventaret, herunder altersølvet, ble reddet. Prekestol og døpefont er i Drammens Museum, altertavlen i Frogner kirke i Lier, en messinglysekrone i Tangen kirke, en annen i Drammens Museum, mens kirkeskipet henger i den nye Bragernes kirke som eneste synlige minne om den gamle.
Etter kirkebrannen i 1866 ble en nygotisk langkirke i teglsten oppført, tegnet av arkitekt Ernst R. D. Norgrenn. Kirken ble bygget på Albumløkken, på nedsiden av Bergstien bak tårnbygningene og innviet på fem-års dagen for bybrannen, den 12. juli 1871. Den har 1150 sitteplasser. Kirken er særlig kjent for sin altertavle, malt i 1871 av Adolph Tidemand og kopiert i ca. 70 andre norske kirker. Orgelet er bygget av den dansk-norske orgelbygger Claus Jensen i Trondheim. Det sto ferdig i januar 1872 og regnes som et av Jensens hovedverk. Orgelet ble senere utvidet med flere stemmer, først i 1930 og senere i 1951. Kirkeklokkene ble støpt i Bochum i Westfalen i Tyskland i 1871. Klokkespillet ble gitt som gave av utflyttede drammensere til byens 150-års jubileum i 1961, med Knut Tvedt som initiativtager. Klokkespillet ble utført av Bergholtz Klockgjuteri i Sigtuna og består av 35 klokker fra g1 til g4 med vekt fra 14 til 700 kg. Spillet har automatisk båndspillapparat og klaviatur for manuelt mekanisk spill.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet