Brannposten

Brannposten ble oppført i 1817. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent
  1. Det gamle brannvarslingshus med kanoner som i 1817 ble bygget ved Bergstien til erstatning for en brannpost bygget i 1816, men som viste seg å ha for dårlig beliggenhet. Denne var igjen blitt bygget til avløsning av de gamle brannmeldeposter i tårnet på Bragernes kirke. Siste gang det ble varslet brann fra Brannposten var sommeren 1912 da Grønvold Brug og Høvleri gikk opp i flammer. Offisielt ble B. først nedlagt i 1954. Foran vakthuset står fire brannkanoner innkjøpt fra Armédepartementet, den første i 1817, de øvrige i 1835 (en kanon som ble satt opp i 1816 var utlånt av kjøpmann Niels Omsted og ble tilbakelevert ham i 1835). Opprinnelig ble det avfyrt ett skudd hvis det ble oppdaget brann før kl. 21. Ble brannen oppdaget etter kl. 21, ble det avfyrt to skudd hvis ilden var på Strømsø eller Tangen, tre skudd hvis brannen var på Bragernes. Anlegget er fredet, og huser i dag (2022) Brannposten naturbarnehage.
Den gamle brannposten sett ovenfra. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

2. En liten gatestump som går ut fra Løkkebergveien og ender i en «cul-de-sac» øst for Brannposten. Gaten fikk sitt navn i 1933 etter en omstendelig saksbehandling: I betraktning av at gaten ikke hadde noe utløp, men derimot var bebodd av tre leger, foreslo Gatenavnkomitéen navnet «Apendix». Borgermesteren uttalte at han personlig ville foretrekke å bo i «Blindtarmen nr. 1» fremfor Apendix, og mente Svingen eller Stubben var bedre egnet. De fem huseierne gaten omfattet – deriblant de tre leger og borgermesteren – sendte deretter en skriftlig henstilling om at gatens navn måtte bli Brandposten. Gatenavnkomitéen kunne nå til nød godta «Brandpostterrassen» men på ingen måte «Brandposten». Det kunne derimot formannskapet (10-5), og i bystyret ble «Brandposten» endelig vedtatt med 54 mot 6 stemmer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet