Buskerud Sentralsykehus

ble satt som navn på Drammen Sykehus (s. d.) etter at den nye sentralblokken var tatt i bruk 1. januar 1980. Allerede 1. januar 1964 var sykehuset blitt overtatt av Buskerud fylke, men det godt innarbeidede navn ble beholdt etter sterkt påtrykk fra overlege Rømcke. Etter betydelige utvidelser og ombygginger sto fylkessykehuset ferdig i 1980 som byens største arbeidsplass, med ca. 500 senger. Omkostningene beløp seg til ca. kr. 400 mill. I 1986 ble Lier Sykehus innlemmet som psykiatrisk avdeling av Buskerud Sentralsykehus. 1. januar 2002 ble sykehuset overført til staten og endret navn til Sykehuset Buskerud. Fra 1. juli 2009 ble navnet endret til Drammen Sykehus. Pr. 2019 hadde sykehuset 600 sengeplasser og 3200 ansatte.

Cookies | Personvern

bn