Erik Børresens allé

Gammel tverrforbindelse fra Engene mot Sommerfryd og Strøtvet, som etter bybrannen i 1866 ble forlenget over Erik Børresens eiendom ned til elven og utvidet til 40 alens bredde. Het frem til 1869 Møllergaten etter to møller som lå ved gatens øvre del, fikk deretter navnet Erik Børresens gate (se: Børresen, Erik). Gaten ble beplantet med en praktfull allé, med to kjørebaner på hver side. Rundt 1990 ble gatens østre løp sperret ved Nedre Strandgate og Ole Steens gate og det vestre løp sperret ved Engene. I 2003 ble den gamle allé gjenopprettet og navnet endret fra gate til allé.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet