Gravdal, Martine Anette Karlsdatter (7.1.1865 –16.8.1941)

Seterbudeie, d. av Anne Rasmusdatter på Saggravdal, kalt «Netta med trebenet» etter amputasjon som følge av at en ku hadde trådt på benet hennes hvilket resulterte i koldbrann. Det går utallige historier om Netta, som til tross for trebenet arbeidet som seterbudeie på Bjørgesetra i mer enn 30 somre. Hun fødtes på Bøhlum i Sande utenfor ekteskap, angivelig etter at moren hadde vært veiviser for noen sjøfolk, og vokste opp sammen med moren. Skolegang fikk hun aldri, men begynte som gjeterjente i 6-års alderen. Netta og moren var svært dyrekjære og slaktet aldri noen av dyrene sine, kjæledeggen «Gråsau» ble således over 30 år gammel. Nettas mor døde etter huggormbitt. Det fortelles at Herman Wildenvey engang tok seg en svingom med Netta på Bjørgesetra. Hun fortsatte som budeie til hun på 1920-tallet flyttet til Sande hvor hun døde på gamlehjemmet. Utenfor fjøset på Sande prestegård har Sande historielag plantet et grantre til minne om Netta.

Netta på Bjørgesetra              Foto: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet