Grønvold (gnr. 14)

Grønvold. Huset er oppført ca. 1720 som lystgård for Petter og Anne Cathrine Arbo. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Matrikkelgård i Strømsgodset, fikk i 1858 sitt navn av dav. eier Augustinus Kopperud, tidl. var navnet Plassen. Gården eides ca. 1650 av Hannibal Sehested, som hadde kjøpt den av lensherren over Eiker, Hans Lange. I 1690-årene var Mads Jenssøn Wiel eier, senere Arbo & Wiel og fra 1753 Nils Elieson. Gården, som senere var eiet av flere Drammenskjøpmenn, deriblant Johannes Arbo og Niels Omsted, var delt fra 1815 til 1843. Den østre del, Kopperud, eides fra 1815 til 1831 av Hans Nilssen Kopperud (1775-1831), som drev stedet som gjestgiveri. Det toetasjes huset ble senere brukt som kontorbygning av Grønvold Brug. Kopperuds enke ble gift med Augustinus Kopperud (s.d.), som eide gården fra 1832 til sin død i 1874. Det vesentligste av Grønvold Brugs tomtearealer ble utskilt fra gården. Den siste eier Gustav Wammen splittet opp gården i flere deler som han solgte i 1916. Et areal nedenfor veien ble solgt til Sunland Papirfabrikk, skogen til Arnt Aaserud, 100 mål jord ovenfor jernbanelinjen til Andersen & Krussand og de gjenværende 30 mål med husene til slaktermester Axel Andersen. Det er 102 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet