Majordammen

Fløting på Majordammen på 1920-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Dam på Vestskogen, 180 m.o.h. Dammen ble i sin tid demmet opp for å skaffe vann til tømmerfløtningen, trolig spilte hensynet til å få tilstrekkelig driftsvann til Furuvoldsagen inn. Furuvold sag eides fra 1777 av Nils Harbo, som eide og bodde på Nedre Knive fra 1770 til 1806. Harbo nevnes som kaptein i 1777 og som oberst tyve år senere, og må åpenbart ha vært major på 1780-tallet. Harbo hadde i 1779 fått bevilling til å bygge en sag på Furuvold, en bevilling som i 1791 ble utvidet til å skjære 2000 bord årlig til utskipning over Drammen. Dette sagbruk er det eneste halvpriviligerte sagbruk som kan sees å ha vært i Skoger. I tillegg til inntaksdammen like ved sagen var det behov for en større dam til å sikre driftsvann til sagen, og det er nærliggende å tro at dammen ble demmet opp på 1780-tallet med sitt treffende navn etter eieren. Materialer til Konnerud kirke ble skåret på Furuvold-sagen, som trolig ble revet rundt 1900.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet