Øvre Skjeldrum (gnr. 63)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Skjeldrumveien 123/125). Navnet kommer av Skaldarheimen, dvs. skjoldheimen, og viser trolig til terrengets form. Tidl. skrivemåter: Skaldæreim, Skiælreim (1398), Skjeldrem (1495), Skildreim (1514), Schieldrom (1668), Schieldrum (1723). Høvedsmannen på Akershus, Hartvig Krummedike, eide gården rundt 1450, fra ca. 1600 var gården selveiergods. Jakob Kristenssøn, som eide gården fra 1605 til 1658, ble regnet blant de største jorddrotter i bygda nest etter kaksen på Solum. Gården ble delt på midten av 1700-tallet. En av eierne, Hans Jacobssøn, ble i 1787 begravet i en grotte ved Skoger (gamle) kirke hvor hans hustru tidligere var blitt gravlagt. Grotten er forlengst forsvunnet, trolig gjenfylt. Ved foten av skogen, 60-70 m fra bebyggelsen på gården, ligger en fredet gravhaug, også benevnt som «rundrøys», ca. 11 meter i diameter og 1,5 meter høy. Gravhaugen skriver seg trolig fra jernalderen.

Øvre Skjeldrum. Foto: Reidar Halden

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet