Patent, Kaffebrænderiet

Kaffebrenneri i Mallinggaten 23, grunnlagt 1898 av grosserer Gust E. Nielsen og i 1910 overtatt av Thor Pedersen. Bedriften, som var byens største i sitt slag, hadde to moderne brennemaskiner. Den foretok også lagring av rå kaffe for kunder i Drammens oppland, og foretok brenning etter behov. Bedriften ble på 1960-tallet overtatt av Ludvig Larsen som Thor Pedersen Eftf. Mallinggaten 23 ble i 1970 solgt til Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet