Sagdammen

Dam på Konnerud 284 m.o.h., også kalt Nedre Bremsedam el. Sakrushølen. Dammen danner grensen mellom Drammen og Nedre Eiker (demningen ligger i Drammen). Den oppr. dammen skrev seg fra beg. av 1600-tallet, restene kan fortsatt sees ved lav vannstand. Den siste demningen ble bygget i 1917 for å skaffe vann til tømmerfløting nedover Bremsavassdraget, hvor opptil 80-85 fløtere kunne være beskjeftiget. Etter at demningen ble ødelagt og dammen var ved å gå tom for vann mot slutten av 1960-tallet, igangsatte Konnerud Jeger- og Fiskerforening et eget kultiveringsprogram og satte ut fisk. Avtale om fiskerettighetene, som var blitt inngått i 1951 mellom foreningen og grunneieren, Selvik Bruk A/S, omfatter bekkene mellom Sagdammen og Bremsedammen. Ved Sagdammen ligger Sagdamstua som eies av A/S Selvik Bruk.