Strandveien

ble i 1984 satt som navn på gjennomfartsveien langs Drammenselven fra Erik Børresens gate til rundkjøringen på Brakerøya, den siste del åpnet først i 2002. 1.1. 2020 ble Strandveien omadressert til Nedre Strandgate, med begrunnelse at det kun eksisterte en eneste adresse i Strandveien.

Cookies | Personvern

bn