Tomineborgveien

Gate som går nord for Engene og opp Tomineborgdalen, som danner grensen mot Lier, mot Strøtvetåsen. Veien ble i 1984 noe forskjøvet mot vest slik at den startet ved Tomtegaten ca. 30 m før rundkjøringen på Brakerøya. I dag starter veien ved Drammensbrua der Engene slutter. Den har sitt navn etter Tomineborg gård, som lå i krysset mellom Tomineborgveien og Løkkebergveien. Gården har igjen sitt navn etter en av eierne, Tomine Hagerup Lyche.

Cookies | Personvern

bn