Aass, Jens Landmark d.y. (*12.12.1905-23.8.1990)

Disponent, styregrossist og Drammenspatriot. Født og bosatt i Drammen, sønn av bryggerieier Jens Landmark Aass (1872-1942) og fru Lizzie f. Schmidt (1876-1957). Merkantilt utdannet inntil han gjorde opphold i utlandet i kullbransjen og shipping. Ansatt i familiebedriften P. Ltz. Aass A/S 1929-1981, disponent og medeier fra 1942, med særlig ansvar for brenselsforretningen og «Aass» som merkevare. Bryggeriets utadvendte ambassadør og PR-mann gjennom flere tiår. Etablerte Drammens Tobakksfabrikk (s.d.) og eide denne 1934-1950.

Styreformann i Drammens Teater (1967-1986), styremedlem i samme (1941-1967), styreformann Drammens Museum, styreformann Drammen Røde Kors, viseformann og flere styreverv i Drammens Handelsstands Forening, formann i hovedkomiteen for Drammensmessen i hhv. 1954 og 1961, formann i Drammen Handelsstands Understøttelsesforening, formann i Åskomiteen, styreformann i Norske Kullimportørers Forening og mange andre tillitsverv. Tok initiativ til etableringen av Drammens Amatørteater. Som ivrig amatørskuespiller sto han selv på hovedscenen i Drammens Teater en rekke ganger.

Tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull og mottok «Bragdprisen» av komiteen for Drammensdagene. Hans markedsmotto var «Kjennskap gir vennskap», hans livsmotto «Lev, og la leve», og om hans personlighet ble det sagt at han var «dus med hele Drammen og halve Buskerud».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet